Typ Data Tytuł
Artykuł 21.08.2014 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2014 rok Szczegóły
Artykuł 21.08.2014 w sprawie podziału oraz zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Garbary 5 Szczegóły
Artykuł 21.08.2014 w sprawie przewozu dziecka podczas interwencji związanej z przemocą w rodzinie. Szczegóły
Artykuł 21.08.2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Artykuł 21.08.2014 Wybory samorządowe w 2014 roku Szczegóły
Artykuł 19.08.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Wykonanie gadżetów reklamowych w ramach informacji i promocji projektu pn: „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Artykuł 19.08.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Działania informacyjno – promocyjne dla projektu pn: „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Artykuł 18.08.2014 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn:” Termomodernizacja stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 z częścią łącznika w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Artykuł 29.07.2014 Przetarg nieograniczony na termomodernizację stropodachu w budynku Gimnazjum Szczegóły
Artykuł 22.07.2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/185/2012 r. w sprawie Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim i procedury jego aktualizacji Szczegóły