Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.12.2020 Zarządzenie Nr V/172/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Kompleksowe wykonanie obsługi bankowej budżetu gminy Solec Kujawski i jednostek organizacyjnych gminy, w tym samorządowych instytucji kultury Szczegóły
Akty prawne 09.12.2020 Zarządzenie Nr V/177/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 04.12.2020 Uchwała Nr XXIII/201/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020-2024 Szczegóły
Akty prawne 04.12.2020 Uchwała Nr XXIII/200/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 03.12.2020 Zarządzenie Nr V/173/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 03.12.2020 Protokół z XXIII sesji Rady Miejskiej z dnia 27.11.2020 r. wraz z załącznikami. Szczegóły
Akty prawne 03.12.2020 Zarządzenie Nr V/169/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 01.12.2020 Zarządzenie Nr V/171/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 01.12.2020 Zarządzenie Nr V/170/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 30.11.2020 Uchwała Nr XXIII/209/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Solec Kujawski na lata 2021-2025 Szczegóły