Typ Data Tytuł
Artykuł 21.08.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Artykuł 21.08.2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014 – 2024 Szczegóły
Artykuł 21.08.2014 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2014 rok Szczegóły
Artykuł 21.08.2014 w sprawie podziału oraz zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Garbary 5 Szczegóły
Artykuł 21.08.2014 w sprawie przewozu dziecka podczas interwencji związanej z przemocą w rodzinie. Szczegóły
Artykuł 21.08.2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Artykuł 21.08.2014 Wybory samorządowe w 2014 roku Szczegóły
Artykuł 19.08.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Wykonanie gadżetów reklamowych w ramach informacji i promocji projektu pn: „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Artykuł 19.08.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Działania informacyjno – promocyjne dla projektu pn: „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Artykuł 18.08.2014 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn:” Termomodernizacja stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 z częścią łącznika w Solcu Kujawskim” Szczegóły