Typ Data Tytuł
Artykuł 19.08.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Wykonanie gadżetów reklamowych w ramach informacji i promocji projektu pn: „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Artykuł 19.08.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Działania informacyjno – promocyjne dla projektu pn: „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Artykuł 18.08.2014 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn:” Termomodernizacja stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 z częścią łącznika w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Artykuł 29.07.2014 Przetarg nieograniczony na termomodernizację stropodachu w budynku Gimnazjum Szczegóły
Artykuł 22.07.2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/185/2012 r. w sprawie Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim i procedury jego aktualizacji Szczegóły
Artykuł 15.07.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Artykuł 14.07.2014 w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Szczegóły
Artykuł 11.07.2014 w sprawie wprowadzenia zmian do cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 11.07.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 11.07.2014 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na:”Budowę sieci szerokopasmowej na terenie miasta Solec Kujawski-II etap”. Szczegóły