Typ Data Tytuł
Artykuł 01.07.2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Artykuł 01.07.2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Artykuł 01.07.2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Artykuł 01.07.2014 w sprawie udzielenia upoważnienia do przyznania Karty Dużej Rodziny. Szczegóły
Artykuł 30.06.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie miasta Solec Kujawski – II etap”. Szczegóły
Artykuł 30.06.2014 SOLMED sp. z o.o. Szczegóły
Artykuł 26.06.2014 od 18 marca 2014 r. do 18 czerwca 2014 r. Szczegóły
Artykuł 25.06.2014 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzania doraźnych kontroli podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego Szczegóły
Artykuł 24.06.2014 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 18.06.2014 w sprawie organizacji i przebiegu treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski. Szczegóły