Typ Data Tytuł
Artykuł 26.05.2014 w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego. Szczegóły
Artykuł 22.05.2014 w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego Szczegóły
Artykuł 22.05.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Artykuł 09.05.2014 w sprawie ogłoszenia konkursu fotograficznego Fotokonkurs 2014 pt. „Nadwiślański Krajobraz Solca Kujawskiego” i powołania Komisji Konkursowej. Szczegóły
Artykuł 07.05.2014 Kontrola zarządcza Szczegóły
Artykuł 06.05.2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. nadzoru właścicielskiego Szczegóły
Artykuł 06.05.2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. nadzoru właścicielskiego Szczegóły
Artykuł 05.05.2014 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na potrzeby wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku Szczegóły
Artykuł 05.05.2014 w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Szczegóły
Artykuł 25.04.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont dachu budynku A Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim”. Szczegóły