Typ Data Tytuł
Artykuł 15.04.2014 Przetarg ograniczony na: Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu ” Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim – II etap” Szczegóły
Artykuł 15.04.2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/136/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 września 2013 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 14.04.2014 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu ograniczonego na: Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych w ramach Projektu: „Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim – II etap”. Szczegóły
Artykuł 11.04.2014 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego na potrzeby wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Szczegóły
Artykuł 11.04.2014 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Szczegóły
Artykuł 09.04.2014 W sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej Szczegóły
Artykuł 09.04.2014 W sprawie miany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014 – 2024. Szczegóły
Artykuł 09.04.2014 W sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2014 rok Szczegóły
Artykuł 02.04.2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Artykuł 01.04.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły