Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.12.2020 Zarządzenie Nr V/171/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 01.12.2020 Zarządzenie Nr V/170/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 30.11.2020 Uchwała Nr XXIII/209/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Solec Kujawski na lata 2021-2025 Szczegóły
Akty prawne 30.11.2020 Uchwała Nr XXIII/208/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Solec Kujawski na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 30.11.2020 Uchwała Nr XXIII/207/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Solec Kujawski na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 30.11.2020 Uchwała Nr XXIII/206/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2025”, będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 30.11.2020 Uchwała Nr XXIII/205/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 30.11.2020 Uchwała Nr XXIII/204/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 30.11.2020 Uchwała Nr XXIII/203/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Solec Kujawski na lata 2020 – 2027”. Szczegóły
Akty prawne 30.11.2020 Uchwała Nr XXIII/202/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego Szczegóły