Typ Data Tytuł
Artykuł 09.04.2014 W sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2014 rok Szczegóły
Artykuł 02.04.2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Artykuł 01.04.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 28.03.2014 Budowa linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych (obręb ewidencyjny M.Solec Kujawski, ul.Łąkowa) Szczegóły
Artykuł 28.03.2014 od 12 grudnia 2013 r. do 17 marca 2014 roku Szczegóły
Artykuł 27.03.2014 w sprawie Komisji Mieszkaniowej Szczegóły
Artykuł 19.03.2014 w sprawie składu Komitetu Ochrony Walk i Męczeństwa w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 14.03.2014 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr II/136/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie: Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim i procedury jego aktualizacji. Szczegóły
Artykuł 12.03.2014 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. Szczegóły
Artykuł 11.03.2014 w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 70A/1 Szczegóły