Typ Data Tytuł
Artykuł 10.02.2014 plany pracy, sprawozdania z działalności komisji Szczegóły
Artykuł 06.02.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Utrzymanie terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Solec Kujawski w 2014 r.” Szczegóły
Artykuł 06.02.2014 w sprawie waloryzacji stawek czynszu za najem lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta i Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 06.02.2014 w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń będących w użytkowaniu Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Solcu Kujawskim, dla której organem prowadzącym jest Gmina Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 06.02.2014 w sprawie reorganizacji formacji obrony cywilnej na terenie miasta i gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 06.02.2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014 – 2024 Szczegóły
Artykuł 06.02.2014 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2014 rok Szczegóły
Artykuł 06.02.2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Artykuł 06.02.2014 Archiwum przetargów i zapytań ofertowych Szczegóły
Artykuł 01.02.2014 Program usuwania azbestu Szczegóły