Typ Data Tytuł
Artykuł 31.01.2014 procedury naboru Szczegóły
Artykuł 31.01.2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta prawnego. Szczegóły
Artykuł 30.01.2014 Zadania i uprawnienia Rady Miejskiej Szczegóły
Artykuł 30.01.2014 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej Szczegóły
Artykuł 29.01.2014 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Szczegóły
Artykuł 29.01.2014 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego dotyczącego rozwoju sportu prowadzonego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 29.01.2014 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na zlecenie zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, rodzin ubogich oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym na letni wypoczynek. Szczegóły
Artykuł 29.01.2014 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 29.01.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Artykuł 28.01.2014 Opłata „śmieciowa” Szczegóły