Typ Data Tytuł
Artykuł 29.01.2014 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 29.01.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Artykuł 28.01.2014 Opłata „śmieciowa” Szczegóły
Artykuł 27.01.2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/19/2011 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego dla Miasta i Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 27.01.2014 w sprawie zmiany przeznaczenia lokali socjalnych w budynku przy ul. Toruńskiej 54B w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 27.01.2014 w sprawie ustalenia statusu lokali w budynku przy ul. Toruńskiej 54B w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 24.01.2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr II/136/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie: Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim i procedury jego aktualizacji. Szczegóły
Artykuł 22.01.2014 w sprawie zasad i sposobu prowadzenia ksiąg pomocniczych VAT w jednostkach budżetowych gminy. Szczegóły
Artykuł 21.01.2014 w sprawie nadania lokalom w budynkach przy ul. Toruńskiej 70C i 70D w Solcu Kujawskim statusu lokali socjalnych. Szczegóły
Artykuł 21.01.2014 w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2014 roku oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. Szczegóły