Typ Data Tytuł
Artykuł 15.01.2014 w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 14.01.2014 w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny. Szczegóły
Artykuł 13.01.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na : „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2014 roku”. Szczegóły
Artykuł 13.01.2014 Interpretacje przepisów prawa podatkowego Szczegóły
Artykuł 10.01.2014 w sprawie planu kontroli na 2014 rok Szczegóły
Artykuł 10.01.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych i wzmocnionych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2014 roku”. Szczegóły
Artykuł 10.01.2014 w sprawie powołania Komisji d/s przeprowadzania inwentaryzacji kontrolnej w dniu 31.12.2013 r. Szczegóły
Artykuł 10.01.2014 w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Szczegóły
Artykuł 09.01.2014 Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego, budowa kanalizacji deszczowej oraz zmiana zagospodarowani terenu na działkach numer ewidencyjny 392, 393/5, 395/1, 396/6, 399/1, 400/5, 401/1, 402/1, 405/1, 406/1, 406, 407/1, 437, 445, 488, 700/3, 700/4, 700 Szczegóły
Artykuł 09.01.2014 2014r. Szczegóły