Typ Data Tytuł
Artykuł 25.11.2013 w sprawie delegowania przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu publicznym. Szczegóły
Artykuł 25.11.2013 w sprawie organizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach. Szczegóły
Artykuł 25.11.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Kompleksowe wykonanie obsługi bankowej budżetu gminy Solec Kujawski i jednostek organizacyjnych gminy.” Szczegóły
Artykuł 19.11.2013 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014 – 2024. Szczegóły
Artykuł 19.11.2013 w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta i gminy Solec kujawski na 2014 rok. Szczegóły
Artykuł 19.11.2013 Budżet na 2014 rok i WPF na lata 2014 – 2024 Szczegóły
Artykuł 18.11.2013 w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej. Szczegóły
Artykuł 18.11.2013 MPZP – nieaktualne Szczegóły
Artykuł 15.11.2013 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Toruńskiej 51 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 07.11.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/27A/2009 Burmistrza Miasta i gminy Solec Kujawski z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie opracowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski. Szczegóły