Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.08.2021 Uchwała Nr XXXII/257/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej nr 394 Szczegóły
Akty prawne 30.08.2021 Uchwała Nr XXXII/256/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Paryskiej 3 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 20.08.2021 Uchwała Nr XXXII/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2021 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 20.08.2021 Uchwała Nr XXXII/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 20.08.2021 Uchwała Nr XXXII/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych, działających na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 20.08.2021 Uchwała Nr XXXII/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla Staromiejskiego Szczegóły
Akty prawne 20.08.2021 Uchwała Nr XXXII/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 20.08.2021 Uchwała Nr XXXII/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej nr 394 Szczegóły
Akty prawne 20.08.2021 Uchwała Nr XXXII/…../21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Paryskiej 3 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 20.08.2021 Porządek obrad XXXII sesji RM zaplanowanej na dzień 27 sierpnia 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Szczegóły