Typ Data Tytuł
Artykuł 17.09.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Artykuł 13.09.2013 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Prac Komisji Mieszkaniowej. Szczegóły
Artykuł 06.09.2013 Informacje, zaproszenia Szczegóły
Artykuł 06.09.2013 w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim w dniu 24 września 2013 roku. Szczegóły
Artykuł 05.09.2013 w sprawie powołania Komisji d/s przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna. Szczegóły
Artykuł 05.09.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Organizacja wydarzenia promocyjnego projektu POIiŚ nr 7.3 – 18.4 „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitarnym BiT – City” w związku z zakończeniem I etapu przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Solec Kujawski dotyczącego budowy bezkolizyjnego przejazdu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 249 (ul. Leśna – 23 Stycznia) z torami kolejowymi linii 018 Piła – Kutno w km 138,890. Szczegóły
Artykuł 05.09.2013 w sprawie zmiany wysokości stawki za dostawę ciepła do ogrzewania pomieszczeń i podgrzania wody dla budynku przy ul. Granicznej nr 9 stanowiącego własność Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 30.08.2013 w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 27.08.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Założenie zieleni z zabezpieczeniem skarp na skrzyżowaniu ul. 23 Stycznia i ul. Leśnej z torami kolejowymi w Solcu Kujawskim wraz z pielęgnacją”. Szczegóły
Artykuł 27.08.2013 w sprawie ustanowienia operatora systemu informatycznego obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1 i 2 na potrzeby wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim zarządzonych na dzień 8 września 2013 roku. Szczegóły