Typ Data Tytuł
Artykuł 23.08.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Artykuł 22.08.2013 Budowa układu komunikacyjnego… Szczegóły
Artykuł 06.08.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych i wzmocnionych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2013 r.” Szczegóły
Artykuł 31.07.2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013-2024. Szczegóły
Artykuł 30.07.2013 Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1279/9, 1279/10, 859/18, 859/2, 859/3, 859/5, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], ulica Kujawska Szczegóły
Artykuł 29.07.2013 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2013 rok. Szczegóły
Artykuł 29.07.2013 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – „Wyprawka Szkolna”. Szczegóły
Artykuł 29.07.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Instalacja i montaż systemu automatycznego wykrywania i gaszenia pożaru (SUG) oraz systemu kontroli dostępu w serwerowni, w ramach projektu: „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego”. Szczegóły
Artykuł 29.07.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wymiana podłogi w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim.” Szczegóły
Artykuł 29.07.2013 w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. Ewakuacji (Przyjęcia) Ludności. Szczegóły