Typ Data Tytuł
Artykuł 27.06.2013 w sprawie wprowadzenia zmiany w cenniku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim wprowadzonego Zarządzeniem nr III/173/2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2012 r. Szczegóły
Artykuł 27.06.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zarządzanie projektem w oparciu o procedury określające tryb i zasady funkcjonowania Jednostki Realizującej Projekt pn.” Rekultywacja terenów przemysłowych po P.P Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim”. Szczegóły
Artykuł 27.06.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wymiana podłogi sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim.” Szczegóły
Artykuł 21.06.2013 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2013 Szczegóły
Artykuł 20.06.2013 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej z powiązaniami kablowymi SN 15kV i nn 0,4kV (dz. nr 676/24, 676/22, 676/18, 676/20, 676/25, 677/3, 678/5, 679/41, 679/42, 856/3, 859/18, 1279/9, 1279/10, ulica Kujawska) Szczegóły
Artykuł 06.06.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski”. Szczegóły
Artykuł 06.06.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Artykuł 04.06.2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013 – 2024. Szczegóły
Artykuł 04.06.2013 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2013 rok. Szczegóły
Artykuł 04.06.2013 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły