Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.11.2020 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 20.11.2020 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Solec Kujawski na lata 2020 – 2027”. Szczegóły
Akty prawne 20.11.2020 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego Szczegóły
Akty prawne 20.11.2020 Zarządzenie Nr V/162/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 20.11.2020 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Solca Kujawskiego w okresie 1 września 2020 r. do 15 listopada 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 18.11.2020 Zarządzenie Nr V/165/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja i przebudowa budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców 7A w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 16.11.2020 Zarządzenie Nr V/164/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2021 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 16.11.2020 Zarządzenie Nr V/163/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 16.11.2020 Zarządzenie Nr V/155/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie nagrody jubileuszowej oraz odprawy pieniężnej dla dyrektorów samorządowych instytucji kultury Szczegóły
Akty prawne 16.11.2020 Zarządzenie Nr V/161/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej nr 051043C – ul. Łąkowa – o długości 257 m, od km 0+022 do 0+279 w Solcu Kujawskim” Szczegóły