Typ Data Tytuł
Artykuł 26.03.2013 w sprawie zmiany cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim wprowadzonego Zarządzeniem nr III/173/2012 Burmistrza Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2012 roku. Szczegóły
Artykuł 21.03.2013 Statystyka ludności Szczegóły
Artykuł 20.03.2013 „Mapa aktywności” organizacji pozarządowych Szczegóły
Artykuł 19.03.2013 w sprawie powołania komisji konkursowej. Szczegóły
Artykuł 19.03.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/5/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla wspólnoty mieszkaniowej ul. Dworcowa 13 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 19.03.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/108/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla wspólnoty mieszkaniowej ul. Sienkiewicza 1 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 19.03.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr II/81/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla wspólnoty mieszkaniowej ul. Bohaterów Września 2 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 19.03.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/102/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla wspólnoty mieszkaniowej ul. Bohaterów Września 6 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 14.03.2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Solec Kujawski na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych w Solcu Kujawskim w 2013 roku. Szczegóły
Artykuł 08.03.2013 Budowa linii kablowej niskiego napięcia dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych (ul. Ogrodowa, M.Solec Kujawski) Szczegóły