Typ Data Tytuł
Artykuł 20.02.2013 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi… Szczegóły
Artykuł 20.02.2013 Zadania publiczne Szczegóły
Artykuł 20.02.2013 w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2013 roku oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. Szczegóły
Artykuł 20.02.2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. Szczegóły
Artykuł 20.02.2013 w sprawie norm paliw płynnych dla pojazdów pożarniczych i urządzeń o napędzie spalinowym Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 14.02.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 13.02.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ” Rekultywacja terenów po P.P Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Artykuł 13.02.2013 Zarządzanie kryzysowe Szczegóły
Artykuł 11.02.2013 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego. Szczegóły
Artykuł 11.02.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Szczegóły