Typ Data Tytuł
Artykuł 31.01.2013 Konkursy rozstrzygnięte Szczegóły
Artykuł 29.01.2013 Budowa gazociągu niskiego ciśnienia (ul. Kujawska, Solec Kujawski) Szczegóły
Artykuł 25.01.2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012 – 2034. Szczegóły
Artykuł 25.01.2013 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2012 rok. Szczegóły
Artykuł 25.01.2013 od 11 października 2012 r. do 17 stycznia 2013 r. Szczegóły
Artykuł 24.01.2013 Częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku wraz z przebudową pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia użyteczności publicznej (dz. nr 715, Solec Kujawski) Szczegóły
Artykuł 23.01.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia II/116/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 października 2010 roku w sprawie ochrony danych osobowych i powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 23.01.2013 w sprawie Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim i procedury jego aktualizacji. Szczegóły
Artykuł 11.01.2013 Wyk. stanowiska myjni i dezynfekcji pojazdów, pojemników do przewozu i zbiorników odpadów wraz z uzbrojeniem terenu w obrębie hali segregacji surowców wtórnych oraz myjni a także wyk. kosza zasypowego i boksu na surowce wtórne (dz. nr 302/1 i 302/2) Szczegóły
Artykuł 11.01.2013 2013r. Szczegóły