Typ Data Tytuł
Artykuł 07.12.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki, w tym ochrony dóbr kultury i tradycji. Szczegóły
Artykuł 07.12.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadanie dotyczącego rozwoju sportu prowadzonego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 07.12.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szczegóły
Artykuł 07.12.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin ubogich oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym na letni wypoczynek. Szczegóły
Artykuł 05.12.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Artykuł 05.12.2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/64/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania zespołu do spraw planowania strategicznego. Szczegóły
Artykuł 05.12.2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/148/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 października 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń będących w użytkowaniu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Solcu Kujawskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 05.12.2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. Szczegóły
Artykuł 05.12.2012 w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Toruńskiej 82a/9 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 05.12.2012 w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013 – 2034 Szczegóły