Typ Data Tytuł
Artykuł 03.10.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 03.10.2012 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Szczegóły
Artykuł 03.10.2012 w sprawie określenia podstawowych wskaźników do opracowania projektu budżetu gminy na 2013 rok Szczegóły
Artykuł 03.10.2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2012 – 2034 Szczegóły
Artykuł 03.10.2012 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2012 rok Szczegóły
Artykuł 01.10.2012 PROJEKTY Szczegóły
Artykuł 27.09.2012 Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 25.09.2012 Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych Szczegóły
Artykuł 19.09.2012 Budowa gazociągu średniego ciśnienia (ul. Wiejska) Szczegóły
Artykuł 31.08.2012 Postępowanie administracyjne dot. wydania decyzji zrid… Szczegóły