Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.11.2020 Uchwała Nr XXII/196/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenach użytków ekologicznych w Przyłubiu, gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 02.11.2020 Uchwała Nr XXII/195/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, dotyczących pomnika przyrody na terenie Nadleśnictwa Cierpiszewo na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 02.11.2020 Uchwała Nr XXII/193/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie opinii o pozbawieniu lasu charakteru ochronnego Szczegóły
Akty prawne 02.11.2020 Uchwała Nr XXII/192/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Unii Europejskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 02.11.2020 Uchwała Nr XXII/191/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych zabudowanych, stanowiących własność Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 28.10.2020 Zarządzenie Nr V/153/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zawieszenia działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 27.10.2020 Zarządzenie Nr V/155/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie nagrody jubileuszowej oraz odprawy pieniężnej dla dyrektorów samorządowych instytucji kultury Szczegóły
Akty prawne 27.10.2020 Zarządzenie Nr V/154/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych Szczegóły
Akty prawne 26.10.2020 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Solec Kujawski na lata 2020 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 23.10.2020 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły