Typ Data Tytuł
Artykuł 14.06.2012 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłu i usług dla obszaru ograniczonego od północy rzeką Wisłą, od zac Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 MPZP – obowiązujące Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Wykaz punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Budżet Gminy – archiwum Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Informacja z wykonania zadań ujętych w „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2006 – 2013″ Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 MPZP – w trakcie opracowania Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Lokalizacja inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Ochrona powietrza Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Gospodarka wodna Szczegóły