Typ Data Tytuł
Artykuł 14.06.2012 Informacje o realizacji zadań oświatowych w danym roku szkolnym Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 110 PE (obr. ew. M. Solec Kujawski Nr [0001], ul.Średnia) Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej i kablowej nn 0,4 kV (obr. ewid. Wypaleniska, gmina Solec Kujawski) Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Zarządzenia – 2010 Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Lokalny Program Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001 Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Dane dotyczące wykonania budżetu jst oraz wykaz ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia na raty, pomoc publiczna Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Biblioteka Publiczna Szczegóły