Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.09.2020 Zarządzenie Nr V/144/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. obsługi kancelarii Szczegóły
Akty prawne 28.09.2020 Zarządzenie Nr V/142/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu oraz zasad działania Szczegóły
Akty prawne 24.09.2020 Zarządzenie Nr V/138/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Szczegóły
Akty prawne 23.09.2020 Zarządzenie Nr V/139/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 23.09.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. nieruchomości w Referacie Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7 Szczegóły
Artykuł 22.09.2020 Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17.11.2020 r. (znak WSPN.II.7533.50.2019.GH) stwierdzającej nabycie przez Gminę Bydgoszcz własności części nieruchomości, położonej w Bydgoszczy przy ul. Władysława Bełzy…. Szczegóły
Akty prawne 22.09.2020 Uchwała Nr XXI/182/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15.09.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020 – 2024. Szczegóły
Akty prawne 22.09.2020 Uchwała Nr XXI/181/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15.09.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Protokół z XXI sesji Rady Miejskiej z dnia 15.09.2020 r. wraz z załącznikami. Szczegóły
Akty prawne 18.09.2020 Uchwała Nr XXI/185/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Toruńska – część północna” w Solcu Kujawskim Szczegóły