Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.09.2020 Zarządzenie Nr V/129/20 Burmistrza Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych Szczegóły
Akty prawne 10.09.2020 Zarządzenie Nr V/128/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 08.09.2020 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020 – 2024 Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od 22.05.2020 r. do 31.08.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 08.09.2020 Oświadczenie majątkowe Pani Lidii Szefke – Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 „Promyczek” w Solcu Kujawskim w związku z upływem kadencji funkcji Dyrektora Szczegóły
Akty prawne 08.09.2020 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 08.09.2020 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze Szczegóły
Akty prawne 08.09.2020 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 08.09.2020 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Lipowej i ulicy Toruńskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 08.09.2020 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Toruńska – część północna” w Solcu Kujawskim Szczegóły