Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.06.2021 Uchwała Nr XXIX/238/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2021 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 04.06.2021 Uchwała Nr XXIX/237/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 02.06.2021 Obwieszczenia Starosty Bydgoskiego z dnia 2.06.2021 r. zawiadamiające o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanych stanach prawnych….. Szczegóły
Artykuł 01.06.2021 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 maja 2021 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego…. Szczegóły
Artykuł 01.06.2021 Protokół z XXIX sesji RM z dnia 28.05.2021 r. wraz z załącznikami Szczegóły
Akty prawne 31.05.2021 Uchwała Nr XXIX/246/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia mieszkań chronionych wspieranych oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym Szczegóły
Akty prawne 31.05.2021 Uchwała Nr XXIX/245/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 31.05.2021 Uchwała Nr XXIX/244/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 31.05.2021 Uchwała Nr XXIX/243/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz na rzecz opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego Szczegóły
Akty prawne 31.05.2021 Uchwała Nr XXIX/242/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego Szczegóły