Typ Data Tytuł
Artykuł 16.08.2021 Protokół z XXXI sesji RM z dnia 13.08.2021 r. wraz z załącznikami Szczegóły
Akty prawne 13.08.2021 Zarządzenie Nr V/81/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2021/2022 Szczegóły
Akty prawne 06.08.2021 Zarządzenie Nr V/80/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 06.08.2021 Porządek obrad XXXI sesji RM zaplanowanej na dzień 13 sierpnia 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Szczegóły
Akty prawne 06.08.2021 Uchwała Nr XXXI/……/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 05.08.2021 Zarządzenie Nr V/65/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 05.08.2021 Zarządzenie Nr V/64/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim za 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 05.08.2021 Zarządzenie Nr V/63/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim za 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 05.08.2021 Zarządzenie Nr V/56/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie uchylenia Zarządzenia w sprawie zawieszenia działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 05.08.2021 Zarządzenie Nr V/57/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie uchylenia Zarządzenia w sprawie wprowadzenia cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły