Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 26.08.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego Biuro Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 26.08.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. nadzoru właścicielskiego w Biurze Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 24.08.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. administracji budynkami mieszkalnymi w Wydziale Utrzymania Miasta Referat Gospodarczo-Techniczny Szczegóły
Akty prawne 13.08.2020 Zarządzenie Nr V/126/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustalenia Regulaminu dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 10.08.2020 Zarządzenie Nr V/120/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: Termomodernizację i przebudowę budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców 7A w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 10.08.2020 Zarządzenie Nr V/123/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na realizację usług trenera aktywności fizycznej w ramach „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 10.08.2020 Zarządzenie Nr V/122/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Szczegóły
Akty prawne 06.08.2020 Zarządzenie Nr V/121/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Szczegóły
Akty prawne 06.08.2020 Zarządzenie Nr V/119/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustalenia terminu składu wniosków o przyznanie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021 Szczegóły
Akty prawne 04.08.2020 Zarządzenie Nr V/117/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustalenia zasad wypłaty i rozliczania udzielonych zaliczek Szczegóły