Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.07.2020 Zarządzenie Nr V/112/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu: Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Szczegóły
Akty prawne 17.07.2020 Zarządzenie Nr V/73/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Solec Kujawski na lata 2021 -2023 Szczegóły
Akty prawne 17.07.2020 Zarządzenie Nr V/107/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 17.07.2020 Zarządzenie Nr V/109/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wprowadzenia wytycznych dla funkcjonowania placów zabaw i siłowni plenerowych (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) stanowiących własność Gminy Solec Kujawski w trakcie epidemii COVID – 19 w Polsce Szczegóły
Akty prawne 17.07.2020 Zarządzenie Nr V/108/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wprowadzenia wytycznych i procedur dla funkcjonowania placów targowych na terenie Gminy Solec Kujawski w trakcie epidemii COVID – 19 w Polsce Szczegóły
Akty prawne 24.06.2020 Uchwała Nr XIX/171/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020 – 2024. Szczegóły
Akty prawne 24.06.2020 Uchwała Nr XIX/170/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 24.06.2020 Protokół z XIX sesji Rady Miejskiej z dnia 19.06.2020 r. wraz z załącznikami Szczegóły
Akty prawne 23.06.2020 Zarządzenie Nr V/89/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wprowadzenia wytycznych dla funkcjonowania świetlic na terenie Gminy Solec Kujawski oraz znajdujących się przy nich rekreacyjnych obiektach o charakterze otwartym Szczegóły
Akty prawne 23.06.2020 Zarządzenie Nr V/78/2 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zawieszenia działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły