Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.06.2020 Zarządzenie Nr V/98/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr V/50/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 22.06.2020 Uchwała Nr XIX/178/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy Szczegóły
Akty prawne 22.06.2020 Uchwała Nr XIX/177/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie utworzenia mieszkań chronionych wspieranych oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym Szczegóły
Akty prawne 22.06.2020 Uchwała Nr XIX/176/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 22.06.2020 Uchwała Nr XIX/175/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie delegowania radnego Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim do Rady Programowej działającej przy Soleckim Centrum Kultury w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 22.06.2020 Uchwała Nr XIX/174/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie delegowania radnego Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim do Rady Bibliotecznej działającej przy Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 22.06.2020 Uchwała Nr XIX/173/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Solec Kujawski na rok szkolny 2020/2021 Szczegóły
Akty prawne 22.06.2020 Uchwała Nr XIX/172/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej Szczegóły
Akty prawne 22.06.2020 Uchwała Nr XIX/169/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Solca Kujawskiego za 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 22.06.2020 Uchwała Nr XIX/168/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Solec Kujawski za 2019 rok Szczegóły