Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.06.2020 Uchwała Nr XIX/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Solca Kujawskiego za 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 12.06.2020 Uchwała Nr XIX/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Solec Kujawski za 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 12.06.2020 Uchwała Nr XIX/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 12.06.2020 Uchwała Nr XIX/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 12.06.2020 Porządek obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim zaplanowanej na 19 czerwca 2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.06.2020 Oświadczenie majątkowe Wojciecha Lutowskiego – pełniącego obowiązki Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji złożone do 31.05.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.06.2020 Oświadczenie majątkowe Barbary Białkowskiej – Z-cy Burmistrza Solca Kujawskiego złożone do 31.05.2020 r. Szczegóły
Akty prawne 09.06.2020 Zarządzenie Nr V/88/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 09.06.2020 Zarządzenie Nr V/87/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze Gminy Solec Kujawski przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 maja 2020 r. oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości Szczegóły
Akty prawne 09.06.2020 Zarządzenie Nr V/84/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Opracowanie projektu wykonawczego oraz wykonanie instalacji klimatyzacji we wskazanych pomieszczeniach budynków Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim” Szczegóły