Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.06.2020 Zarządzenie Nr V/88/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 09.06.2020 Zarządzenie Nr V/87/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze Gminy Solec Kujawski przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 maja 2020 r. oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości Szczegóły
Akty prawne 09.06.2020 Zarządzenie Nr V/84/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Opracowanie projektu wykonawczego oraz wykonanie instalacji klimatyzacji we wskazanych pomieszczeniach budynków Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 08.06.2020 Zarządzenie Nr V/86/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 08.06.2020 Zarządzenie Nr V/85/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 08.06.2020 Uchwała Nr XVIII/155/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020 – 2024 Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu z dnia 28.05.2020 r. podający do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.06.2020 Oświadczenie majątkowe Lidii Szefke – Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 „Promyczek” złożone do 31.05.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.06.2020 Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Szalewskiej – Prezesa Zarządu Solmed Sp. z o.o. złożone do 29.05.2020 r. Szczegóły
Akty prawne 04.06.2020 Uchwała Nr XVIII/154/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29.05.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły