Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.07.2021 Zarządzenie Nr V/77/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 20.07.2021 Zarządzenie Nr V/76/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 16.07.2021 Zarządzenie Nr V/75/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na realizację usług trenera aktywności fizycznej w ramach „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 24.06.2021 Zarządzenie Nr V/67/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany Zarządzenia Nr V/60/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 24.06.2021 Zarządzenie Nr V/66/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany Zarządzenia Nr V/59/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 22.06.2021 Protokół z XXX sesji RM z dnia 17.06.2021 r. wraz z załącznikami Szczegóły
Akty prawne 18.06.2021 Uchwała Nr XXX/250/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Solec Kujawski na rok szkolny 2021/2022 Szczegóły
Akty prawne 18.06.2021 Uchwała Nr XXX/249/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Solca Kujawskiego za 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 18.06.2021 Uchwała Nr XXX/248/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Solec Kujawski za 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 18.06.2021 Uchwała Nr XXX/247/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Burmistrzowi Solca Kujawskiego wotum zaufania Szczegóły