Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 29.05.2020 Oświadczenie majątkowe Hanki Stamm – Dyrektora MGOPS złożone do 30.04.2020 r. Szczegóły
Akty prawne 29.05.2020 Zarządzenie Nr V/77/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 26.05.2020 Zarządzenie V/81/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu: Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Szczegóły
Akty prawne 25.05.2020 Zarządzenie Nr V/80/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie podziału lokalu, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 79/7 Szczegóły
Akty prawne 22.05.2020 Uchwała Nr XVIII/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 22.05.2020 Uchwała Nr XVIII/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 22.05.2020 Uchwała Nr XVIII/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej” Szczegóły
Akty prawne 22.05.2020 Uchwała Nr XVIII/…/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem Szczegóły
Akty prawne 22.05.2020 Uchwała Nr XVIII/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 22.05.2020 Uchwała Nr XVIII/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia statutów osiedli Gminy Solec Kujawski Szczegóły