Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 14.05.2020 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej Beaty Kołoty złożone do 30.04.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 14.05.2020 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej Justyny Gapskiej złożone do 30.04.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 14.05.2020 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej Agnieszki Dorawy złożone do 30 kwietnia 2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 14.05.2020 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Mariusza Damrata złożone do 30 kwietnia 2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 14.05.2020 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Dariusza Chojnackiego złożone do 30.04.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 14.05.2020 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej Grażyny Bieniek złożone go 30.04.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 14.05.2020 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Andrzeja Bąbki złożone do 30.04.2020 r. Szczegóły
Akty prawne 12.05.2020 Zarządzenie Nr V/76/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę dróg gminnych: nr 051043C (ul. Łąkowa) od km 0+280 do km 0+746, nr 051061C (ul. Prosta) od km 0+000 do km 0+958, nr 051089C (ul. Zbożowa) od km 0+000 do km 0+736 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 11.05.2020 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 7.05.2020 r. Szczegóły
Akty prawne 11.05.2020 Zarządzenie Nr V/72/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły