Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.04.2020 Zarządzenie Nr V/67/20 Burmistrza Solca Kujawskiego dot. skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 21.04.2020 Zarządzenie Nr V/132/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 17.04.2020 Zarządzenie Nr V/62/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.04.2020 Zarządzenie Nr V/61/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i rozliczenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.04.2020 Zarządzenie Nr V/66/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie czasowego zakazu prowadzenia sprzedaży na placach targowych w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 17.04.2020 Uchwała Nr XVII/153/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 17.04.2020 Uchwała Nr XVII/152/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 17.04.2020 Protokół z XVII sesji Rady Miejskiej z dnia 9.04.2020 r. wraz z załącznikami Szczegóły
Akty prawne 15.04.2020 Zarządzenie Nr V/63/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Szczegóły
Akty prawne 08.04.2020 Uchwała Nr XVII/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020 – 2024 Szczegóły