Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.03.2020 Uchwała Nr XVI/135/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Protokół z XVI sesji Rady Miejskiej z dnia 20.03.2020 r. wraz z załącznikami Szczegóły
Akty prawne 23.03.2020 Uchwała Nr XVI/148/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Szczegóły
Akty prawne 23.03.2020 Uchwała Nr XVI/146/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Gmina Solec Kujawski jest organem rejestrującym Szczegóły
Akty prawne 23.03.2020 Uchwała Nr XVI/139/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty Szczegóły
Akty prawne 23.03.2020 Uchwała Nr XVI/145/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert Szczegóły
Akty prawne 23.03.2020 Uchwała Nr XVI/138/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 23.03.2020 Uchwała Nr XVI/137/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie funduszu sołeckiego na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 23.03.2020 Uchwała Nr XVI/147/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego Szczegóły
Akty prawne 23.03.2020 Uchwała Nr XVI/150/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Solec Kujawski na rok 2020 Szczegóły