Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.03.2020 Uchwała Nr XVI/137/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie funduszu sołeckiego na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 23.03.2020 Uchwała Nr XVI/147/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego Szczegóły
Akty prawne 23.03.2020 Uchwała Nr XVI/150/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Solec Kujawski na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 23.03.2020 Uchwała Nr XVI/149/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Solec Kujawski na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 23.03.2020 Uchwala Nr XVI/144/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Toruńskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 23.03.2020 Uchwała Nr XVI/143/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Unii Europejskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 23.03.2020 Uchwała Nr XVI/142/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej Szczegóły
Akty prawne 23.03.2020 Uchwała Nr XVI/141/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Otorowo II” położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 23.03.2020 Uchwała Nr XVI/140/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenach użytków ekologicznych w Przyłubiu, gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 19.03.2020 Zarządzenie Nr V/49/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Szczegóły