Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.02.2020 Zarządzenie Nr V/7/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 05.02.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego Biuro Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7 Szczegóły
Akty prawne 05.02.2020 Zarządzenie Nr V/10/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz najem lokali i pomieszczeń użytkowych będących własnością Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 05.02.2020 Zarządzenie Nr V/9/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 04.02.2020 Zarządzenie Nr V/24/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej Szczegóły
Akty prawne 03.02.2020 Zarządzenie Nr V/28/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizacje zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 03.02.2020 Informacja Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 3 lutego 2020 r., znak: ROŚiR.6220.1.2.2019 – dot. przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji magazynowania gazu propan lub propan-butan przeznaczonej do zasilania palnika technologicznego suszarni zbóż na terenie DROBEX-AGRO Sp. z o.o.” w miejscowości Makowiska Szczegóły
Akty prawne 03.02.2020 Zarządzenie Nr V/13/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 24.01.2020 Protokół z XV sesji Rady Miejskiej z dnia 24.01.2020 r. wraz z załącznikami Szczegóły
Akty prawne 24.01.2020 Uchwała Nr XV/134/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec Kujawski w 2020 roku Szczegóły