Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.06.2021 Uchwała Nr XXX/249/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Solca Kujawskiego za 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 18.06.2021 Uchwała Nr XXX/248/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Solec Kujawski za 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 18.06.2021 Uchwała Nr XXX/247/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Burmistrzowi Solca Kujawskiego wotum zaufania Szczegóły
Akty prawne 18.06.2021 Zarządzenie Nr V/61/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 18.06.2021 Uchwała Nr XXX/251/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 14.06.2021 Zarządzenie Nr V/60/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 14.06.2021 Zarządzenie Nr V/59/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 „Promyczek” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 14.06.2021 Zarządzenie Nr V/58/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 10.06.2021 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Solca Kujawskiego w okresie od 1 marca 2021 r. do 1 czerwca 2021 r. Szczegóły
Akty prawne 10.06.2021 Uchwała Nr XXX/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Solec Kujawski na rok szkolny 2021/2022 Szczegóły