Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.01.2020 Zarządzenie Nr V/19/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursach na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych i kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Akty prawne 21.01.2020 Zarządzenie Nr V/18/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 20.01.2020 Zarządzenie Nr V/186/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 20.01.2020 Zarządzenie Nr V/17/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej dla podmiotu uprawnionego do wykonywania zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 20.01.2020 Zarządzenie Nr V/189/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Termomodernizację i przebudowę segmentu C wraz z łącznikiem budynku przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 20.01.2020 Zarządzenie Nr V/187/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie opracowania planu akcji kurierskiej oraz planu rozplakatowania obwieszczeń na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 20.01.2020 Zarządzenie Nr V/201/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wyznaczenia Zastępcy Burmistrza Solca Kujawskiego do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 20.01.2020 Zarządzenie Nr V/200/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 20.01.2020 Zarządzenie Nr V/195/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 20.01.2020 Zarządzenie Nr V/16/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły