Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.02.2020 Zarządzenie Nr V/42/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. zamówień publicznych Szczegóły
Akty prawne 18.02.2020 Zarządzenie Nr V/41/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany Zarządzenia Nr V/38/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim i procedury jego aktualizacji. Szczegóły
Akty prawne 18.02.2020 Zarządzenie Nr V/34/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia kalendarza stałych uroczystości państwowych i narodowych oraz innych świąt w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Akty prawne 17.02.2020 Zarządzenie Nr V/38/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania zespołu do spraw planowania strategicznego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 17.02.2020 Rejestr Danych Kontaktowych Szczegóły
Akty prawne 13.02.2020 Zarządzenie Nr V/39/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze Gminy Solec Kujawski przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej Szczegóły
Akty prawne 13.02.2020 Zarządzenie Nr V/35/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – informatyka Szczegóły
Akty prawne 11.02.2020 Zarządzenie Nr V/29/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany Zarządzenia Nr IV/176/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 5.12.2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego dla Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 07.02.2020 Zarządzenie Nr V/31/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Akty prawne 07.02.2020 Zarządzenie Nr V/30/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zatwierdzenia programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim i Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim na 2020 rok Szczegóły