Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.02.2020 Zarządzenie Nr V/25/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 05.02.2020 Zarządzenie nr V/27/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadanie służącego osiągnięcia celów publicznych z zakresu sportu na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 05.02.2020 Zarządzenie Nr V/23/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz ustalenie jej regulaminu oraz zasad działania Szczegóły
Akty prawne 05.02.2020 Zarządzenie Nr V/22/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 05.02.2020 Zarządzenie Nr V/26/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie udzielenia dotacji spółce wodnej działającej na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 05.02.2020 Zarządzenie Nr V/7/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 05.02.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego Biuro Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7 Szczegóły
Akty prawne 05.02.2020 Zarządzenie Nr V/10/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz najem lokali i pomieszczeń użytkowych będących własnością Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 05.02.2020 Zarządzenie Nr V/9/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 04.02.2020 Zarządzenie Nr V/24/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej Szczegóły