Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.01.2020 Zarządzenie Nr V/14/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec Kujawski, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów Szczegóły
Akty prawne 21.01.2020 Zarządzenie Nr V/12/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Roboty remontowe, drobne naprawy usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w obiektach, stanowiących własność Gminy Solec Kujawski i administrowanych przez Gminę.” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.01.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „otworzeniu punktu do zbierania lub przeładunku złomu”, na działce nr ew. 1147/4 (obręb M. Solec Kujawski), przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Informacja Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 21.01.2020 r., znak: ROŚiR.6220.1.11.2018 – dot. przedsięwzięcia polegającego na „otworzeniu punktu do zbierania lub przeładunku złomu” w Solcu Kujawskim przy ul. Leśnej Szczegóły
Akty prawne 21.01.2020 Zarządzenie Nr V/20/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wprowadzenia procedury udzielania upoważnień i pełnomocnictw przez Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 21.01.2020 Zarządzenie Nr V/19/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursach na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych i kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Akty prawne 21.01.2020 Zarządzenie Nr V/18/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 20.01.2020 Zarządzenie Nr V/186/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 20.01.2020 Zarządzenie Nr V/17/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej dla podmiotu uprawnionego do wykonywania zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 20.01.2020 Zarządzenie Nr V/189/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Termomodernizację i przebudowę segmentu C wraz z łącznikiem budynku przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim” Szczegóły