Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.01.2020 Zarządzenie Nr V/4/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursach na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 07.01.2020 Zarządzenie Nr V/1/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 03.01.2020 Zarządzenie Nr V/69/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu” Szczegóły
Akty prawne 02.01.2020 Zarządzenie Nr V/198/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia w sprawie Regulaminu przyznawania Nagrody Burmistrza MiG Solec Kujawski dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie miasta i gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 02.01.2020 Zarządzenie V/189/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Termomodernizację i przebudowę segmentu C wraz z łącznikiem budynku przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.12.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Wojciecha Lutowskiego złożone w związku z powierzeniem funkcji Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.12.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Zbigniewa Wawrzyniaka złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora…. Szczegóły
Akty prawne 27.12.2019 Uchwała Nr XIV/114/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 27.12.2019 Uchwała Nr XIV/115/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019 – 2026 Szczegóły
Artykuł 23.12.2019 Protokół z XIV sesji Rady Miejskiej z dnia 19.12.2019 r. wraz z załącznikami Szczegóły