Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.12.2019 Uchwała Nr XIV/123/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 20.12.2019 Uchwała Nr XIV/122/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 20.12.2019 Uchwała Nr XIV/121/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 20.12.2019 Uchwała Nr XIV/120/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Solec Kujawski na rok szkolny 2019/2020 Szczegóły
Akty prawne 20.12.2019 Uchwała Nr XIV/119/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Solec Kujawski bez względu na miejsce zamieszkania Szczegóły
Akty prawne 20.12.2019 Uchwała Nr XIV/118/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 20.12.2019 Uchwała Nr XIV/117/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 20.12.2019 Uchwała Nr XIV/116/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 Zarządzenie Nr V/182/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wprowadzenia karty obiegowej w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 Zarządzenie Nr V/181/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu ds. Monitorowania Zagrożeń i Utrzymania Polityki Bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły