Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.06.2021 Uchwała Nr XXX/…/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Solca Kujawskiego za 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 10.06.2021 Uchwała Nr XXX/…./21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Solec Kujawski za 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 10.06.2021 Uchwała Nr XXX/…/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Burmistrzowi Solca Kujawskiego wotum zaufania Szczegóły
Akty prawne 10.06.2021 Uchwała Nr XXX/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Artykuł 10.06.2021 Porządek obrad XXX sesji RM zaplanowanej na dzień 17 czerwca 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Szczegóły
Akty prawne 04.06.2021 Uchwała Nr XXIX/238/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2021 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 04.06.2021 Uchwała Nr XXIX/237/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 02.06.2021 Obwieszczenia Starosty Bydgoskiego z dnia 2.06.2021 r. zawiadamiające o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanych stanach prawnych….. Szczegóły
Artykuł 01.06.2021 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych polegającej na rozbiórce istniejącej linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV „Przyłubie Ujęcie Wody”…. Szczegóły
Artykuł 01.06.2021 Protokół z XXIX sesji RM z dnia 28.05.2021 r. wraz z załącznikami Szczegóły