Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.12.2019 Uchwała Nr XIV/…./19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 13.12.2019 Uchwała Nr XIV/…./19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Solec Kujawski na rok szkolny 2019/2020 Szczegóły
Akty prawne 13.12.2019 Uchwała Nr XIV/…./19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Solec Kujawski bez względu na miejsce zamieszkania Szczegóły
Akty prawne 13.12.2019 Uchwała Nr XIV/…/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków Szczegóły
Akty prawne 13.12.2019 Uchwała Nr XIV/…./19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 13.12.2019 Uchwała Nr XIV/…./19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na 19 grudnia 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 11.12.2019 Uchwała Nr XIII/100/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Gminy Solec Kujawski na 2019 r. Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 Stanowisko Burmistrza Solca Kujawskiego dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia…. Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 4.12.2019 r. w sprawie wniesienia zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2014 r….. Szczegóły